Równy teren to podstawa jakichkolwiek dalszych działań związanych z zagospodarowaniem przestrzeni zielonej oraz fragmentów użytkowych wytyczonych na posesji. Zanim więc będzie można przejść do nieco bardziej ekscytującej części aranżacyjnej, trzeba zająć się niwelacją terenu. Czym jest ten proces i jaki jest jego przebieg?

Niwelacja terenu – co to jest?

Mianem niwelacji terenu ogólnie określa się cały proces pomiaru i ustalania różnic wysokości pomiędzy różnymi punktami terenu. Technika ta sprawdza się w praktyce, dlatego znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, w tym geodezji i inżynierii lądowej. Dzięki niej można dokładnie określić wysokość, na jakiej położone są dane punkty, przy czym otrzymaną wartość zawsze odnosi się do jakiegoś innego elementu. Głównym celem niwelacji terenu jest stworzenie jak najdokładniejszego modelu topograficznego, który dostarczy wszystkich niezbędnych informacji na temat ukształtowania terenu. Na tej podstawie można natomiast z dużą dokładnością wyznaczyć różnice wysokości pomiędzy różnymi punktami, a także określić, gdzie występują spadki lub wzniesienia. Gdy na posesji znajduje się na przykład niekorzystny pod względem praktycznym spadek terenu w kierunku budynku, to przeprowadzając niwelację terenu można dokładnie określić, z jak dużym spadkiem mamy do czynienia. Na bazie takich informacji da się zaplanować dalsze działania związane z wyrównaniem terenu i przygotowaniem go do pracy.

Dlaczego wyrównanie terenu jest tak ważne?

Wyrównanie terenu jest wieloetapowym procesem, którego celem jest doprowadzenie do uzyskania płaskiej i równomiernej powierzchni gruntu, jako że w takiej formie jest on odpowiedni do założenia ogrodu i umieszczenia innych elementów krajobrazowych. Choć może się wydawać inaczej, to dobrze przeprowadzone wyrównanie terenu jest w rzeczywistości kluczowym krokiem w tworzeniu estetycznego, a zarazem funkcjonalnego ogrodu, jako że równy teren zapewnia równomierne warunki wzrostu dla roślinności, ułatwia drenaż wody, a także umożliwia wygodne korzystanie z przestrzeni ogrodowej. Poruszanie się po ogrodzie ze wzniesieniami i spadkami na dłuższą metę byłoby bardzo niewygodne także dla właścicieli.

Wyrównywanie terenu pod ogród w praktyce

Na sam początek wyrównywania terenu przeprowadza się wszystkie najważniejsze pomiary w ramach niwelacji. W oparciu o te dane dokonuje się analizy tego, jakie zmiany w ukształtowaniu terenu muszą zostać przeprowadzone. Na tym etapie wykorzystuje się również plan zagospodarowania ogrodu. Przed przystąpieniem do właściwej części pracy należy usunąć wszystkie przeszkody z powierzchni gruntu. Wyrównanie terenu rozpoczyna się od wygładzenia powierzchni poprzez usunięcie zagłębień i nierówności – można to robić poprzez zasypywanie wybranych obszarów. Ze względu na konieczność zapewnienia dobrego drenażu konieczne może okazać się dodanie spadków rowów drenażowych. W kolejnym etapie prac teren jest kształtowany w taki sposób, aby dopasować się do koncepcji ogrodu i przygotować aranżację poszczególnych elementów.