Architektura obrazu – czy warto studiować ten kierunek?

rysunek architekta

Architektura krajobrazu

Można się spotkać z opinią, że architekt krajobrazu to nie jest żaden zawód, a co najwyżej pewien styl życia ludzi, którzy zajmują się projektowaniem przestrzeni. Taki kierunek studiów można jednak podjąć i istnieje on naprawdę, chociażby w Poznaniu.

Architektura krajobrazu – praktyczny i przyszłościowy kierunek studiów

Na kierunku architektura krajobrazu w Poznaniu zatrudnieni są wysokiej klasy specjaliści i wykładowcy, którzy poza przekazywaniem wiedzy, prowadzą ze studentami ćwiczenia i zajęcia w laboratorium. Program studiów jest bardzo kreatywnie opracowany. Uwzględnia indywidualne uzdolnienia studenta, wzmacnia jego kreatywność oraz rozwija wyobraźnię. Zajęcia są o tyle ciekawe, że nie odbywają się tylko w sali wykładowej i laboratorium, ale również w terenie studenci obcując z przyrodą, dużo się mogą nauczyć. Te studia to nauka i przygoda w jednym. To szczególny kierunek studiów, w którego trakcie student nabywa wszystkich niezbędnych kompetencji niezbędnych do wykonywania w przyszłości zawodu architekta krajobrazu.

Studiując na kierunku architektura krajobrazu w Poznaniu, otwieramy sobie okno na świat, zdobywamy szczególne umiejętności, na które jest zapotrzebowanie na rynku. Tacy specjaliści są naprawdę poszukiwani. W dalszym ciągu ten zawód należy do przyszłościowych. Architekt krajobrazu przy pomocy najnowszej technologii komputerowej potrafi tak zaprojektować przestrzeń w okolicy naszego domu czy osiedla, że będzie ona nie tylko funkcjonalna, ale również atrakcyjna dla oka i wzbudzająca moc pozytywnych emocji. To praca, w której poza wiedzą, sfera emocji zarówno u architekta, jak i odbiorcy jego pracy jest bardzo znacząca.

Co potrafi wykonać architekt krajobrazu?

Specjalista w zakresie architektury krajobrazu potrafi zaprojektować każdą przestrzeń, zarówno prywatną (okolice domu, np. ogród), jak i publiczną (np. osiedle, dzielnica, plac zabaw dla dzieci, skwer czy park miejski).

Posiada umiejętność wykonania projektu graficznego w sposób odręczny, jak i przy użyciu najnowszych programów komputerowych. Potrafi opracować techniczną stronę projektu, jak i zna się na technikach malarskich.

Architekt krajobrazu poznaje na studiach wszystkie materiały i technologie, z których korzysta się przy konstruowaniu przestrzeni. Potrafi doskonale zaplanować i zbudować systemy nawadniania, np. w ogrodzie czy w parku. Wie, w jaki sposób pielęgnować ogrody i inne tereny zielone.

Architekt krajobrazu wszystkie swoje projekty realizuje w taki sposób, aby chronić środowisko naturalne i wszelkie ingerencje wykonywać z jak najmniejszym uszczerbkiem dla terenów naturalnych. Studenci uczą się także, jak wykorzystać w projektowaniu poszczególne rodzaje drzew i krzewów oraz innych roślin ozdobnych.

W zakres kompetencji architekta krajobrazu wchodzi także znajomość zasad rekultywacji krajobrazu oraz gospodarki przestrzennej. Posiada on wiedzę nie tylko z zakresu architektury, ale również zna historię sztuki, w tym sztuki związanej z pielęgnacją ogrodów. Poza tym architekt krajobrazu musi dobrze znać przepisy prawa, w szczególności prawa gospodarczego i budowlanego, jak i dysponować wiedzą z zakresu ochrony środowiska. Na studiach z architektury krajobrazu w Poznaniu można dowiedzieć się również, jak pozyskiwać fundusze z projektów unijnych oraz jak zarządzać tymi projektami.

Architekt krajobrazu to wszechstronny specjalista, który posiada wiedzę nie tylko  z zakresu projektowania przestrzeni, ale również z innych dziedzin życia. Dzięki temu uwzględnia w swojej pracy szereg czynników, które są istotne dla funkcjonalnego i estetycznego zaprojektowania przestrzeni, z pełnym poszanowaniem środowiska naturalnego. Jego ingerencja w środowisko jest zaplanowana i nieszkodliwa. Przestrzeń staje się o wiele bardziej atrakcyjna niż pierwotnie.

Studia na kierunku architektura krajobrazu w Poznaniu to inwestycja w lepszą przyszłość środowiska i swoją własną. To bez wątpienia zawód przyszłości.